Studio Caricole


20 jaar recht op wonen !?? Un Fondament fondant…
10/03/2014, 5:14 pm
Gearchiveerd onder: Acties / Actions, Friends, Nieuws / Nouveautés


Lettre Hurlante / Brulbrief – Débat au parlement Bruxellois / Debat in Brussels Parlement
31/01/2014, 5:19 pm
Gearchiveerd onder: Acties / Actions, Atelier Caricole, Nieuws / Nouveautés

Foto’s Debat – Photos des débats

debat_Brulbr_079

Afsluiting van het Brulbrief-project.
3 thema’s werden aan 5 dialoogtafels bediscussieerd:

 • Leegstand
 • 15 % publieke woningen
 • Herhuisvestingstoelage voor daklozen.

Finale du project de la Lettre Hurlante.
3 thèmes sont discutés à 5 différents table de dialogues:

 • Logements Vides
 • 15 % de logements publiques
 • Adil pour les Sans-abris.

Chaque thème est introduit par un clip:

Elk theme werd ingeleid door een clipje:Woning Marathon Logement 25 mei 2013
14/06/2013, 12:16 pm
Gearchiveerd onder: Acties / Actions, Atelier Caricole, Nieuws / Nouveautés


Woonbarometer

Affiche_WoonbarometerAffiche_Baromètre_Habit

Met Atelier Caricole namen we deel aan de actie van de Brusselse Bond voor Recht op Wonen (BBROW). We hebben er de Brusselse regering opgewacht voor aanvang van de Ministerraad, om de Woonbarometer af te geven. Slechts 14 maatregelen op de 73 zijn al effectief gerealiseerd.
De meeste van de maatregelen waar we veel van mogen verwachten, zitten nog altijd in de fase van project of uitvoering, terwijl de regering nog iets meer dan een jaar heeft om haar engagementen na te komen…

Avec Atelier Caricole, nous avons participé à l’action du Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH). Nous avons accueilli les Ministres du Gouvernement avant leur Conseil hebdomadaire du jeudi 17 janvier, afin de dévoiler les résultats de la dernière évaluation du baromètre du logement.
Seul 14 mesures sur 73 ont effectivement été réalisées à ce jour.
La plupart des mesures très attendues sont encore au stade de projet ou en cours de réalisation, et ce, alors qu’il ne reste qu’un peu plus d’an au Gouvernement régional pour tenir ses engagements…


De Brusselse Bond voor Recht op Wonen (BBRoW) heeft donderdag actie gevoerd… (lees verder)

actie bbrow woonbarometer TVbruss08/01/2013, 1:26 pm
Gearchiveerd onder: Acties / Actions, Friends, Nieuws / Nouveautés | Tags: ,

“Onze vrienden van Leeggoed trokken eind november in 2 leegstaande sociale woningen van de Elsense Haard. Ze hadden een jaar lang eigenaars van leegstaande panden aangeschreven, met vraag naar een conventie, zodat ze hun solidair woonproject konden opstarten. Toen de winter naderde konden ze niet anders dan intrekken in twee leegstaande sociale woningen in Elsene. Ondanks vele pogingen om het gesprek aan te gaan met de Elsense Haard werden ze op 27/12 terug op straat gezet.”

“Les occupants, qui sont soutenus par plusieurs associations, ont emménagé dans les immeubles il y a un mois et demi et ont ensuite pris contact avec la société de logements sociaux et propriétaire des biens, le Foyer Ixellois, pour entamer des négociations. Depuis plus d’un an, des associations collaborent avec 8 habitants au projet “Leeggoed”, qui vise à convaincre les propriétaires d’immeubles inoccupés de conclure un accord pour une occupation temporaire. En échange de cet accord, les associations s’engagent à rendre le bâtiment habitable, en installant par exemple des conduites d’eau.”


De politie van Elsene heeft donderdagvoormiddag de woningen in de Ordestraat 21 – 23, die bezet waren door een tiental krakers, ontruimd. Dat gebeurde op vraag van de eigenaar, de Elsense Haard. De sociale woningen wachten al jaren …(lees verder op Brussel Nieuws)Vide  Videe

Atelier Caricole is een groep mensen die zich willen inzetten voor het recht op een degelijke en betaalbare woning. Deze mensen hebben één ding gemeenschappelijk: op een zeker ogenblik van hun leven zijn ze dakloos geweest. Gechoqueerd door het feit dat zij zelf ontzettend moeilijk aan een woning geraken en ondertussen zien dat gebouwen jarenlang leeg kunnen blijven staan, hebben ze een lied gemaakt met de titel: vide videe.
Hun lied wil op een ludieke manier stem geven aan bepaalde frustraties in verband met de huisvestingsmarkt en de aandacht trekken van politici en het grote publiek op deze onrechtvaardige contradictie.

Atelier Caricole est un groupe de personnes qui luttent pour le droit à un logement décent et abordable. Ils ont une chose en commun: à un certain moment de leur vie ils ont été sans-abri. Choqués par l’idée qu’ils ont (eu) beaucoup de difficultés à trouver un logement et que d’innombrables logements et bâtiments restent vides pendant des années, ils ont composé une chanson qui s’est intitulé: vide videe.
Leur chanson est une manière ludique d’exprimer leurs frustrations par rapport au logement et d’ attirer l’attention des responsables politiques et du grand public sur cette contradiction injuste!Vide Vidée – the Prequel

De cowboys van Atelier Caricole zingen tegen leegstand !

Les Cowboys d’Atelier Caricole Chantent contre les logements vides !

Nog 7 dagen … onze clip komt eraan !!

Encore 7 jours … notre clip arrivera !!Gemeenteraadsverkiezingen – prioriteiten voor Huisvesting – Thuislozen doen hun zeg

                                     

(Nederlands)

Om de prioriteiten te bepalen die thuislozen naar voor willen schuiven voor de gemeenteraadsverkiezingen deden we op verschillende plaatsen een bevraging met groepsdiscussie: we gingen hiervoor langs in drie onthaalhuizen (Albatros, Talita en Open Deur), bij een dienst begeleid wonen (De Schutting), in een inloopcentrum (Bij ons/Chez Nous) en in ons eigen Atelier Caricole, dat in Hobo doorgaat. In totaal namen 39 mensen deel aan de bevraging.
De meest aangehaalde keuzes zijn:

 1. De gemeente moet meer betaalbare woningen creëren. 
 2. De gemeente moet meer nood- en transitwoningen voorzien.
 3. Faciliteiten voor een waardig leven van straatbewoners. 
 4. Recht op het bezetten van leegstaande gebouwen.

Volledige Tekst

(Français)
Elections communales – les priorités concernant le Logement – Les accents des SDF

Pour déterminer les priorités que les SDF veulent établir à la veille des élections communales, une enquête avec discussion en groupe a été organisée à divers endroits: trois foyers d’accueil (Albatros, Talita et la Porte Ouverte), un service de logement accompagné (De Schutting), un centre de jour (Chez Nous) et notre propre atelier Caricole, qui se déroule à Hobo. 39 personnes y ont participé. Les choix primordiales sont :

 1. La commune doit créer plus de logements abordables. 
 2. la commune doit prévoir plus de logements de transit et d’urgence.
 3. Les facilités permettant la dignité pour les gens qui vivent à la rue. 
 4. Le droit d’occuper des bâtiments abandonnés.

Texte complet

Enkele foto’s hierbij :actie leegstand Anneessenswijk 22/05/2012
24/05/2012, 4:13 pm
Gearchiveerd onder: Acties / Actions, Nieuws / Nouveautés | Tags: , ,

Het Atelier Caricole trekt samen met de Buurtwinkel de Anneessenswijk in op zoek naar leegstaande woningen. Met de stickeractie van de BBROW willen we alle lege woningen in Brussel zichtbaar maken!Zie hier de foto’s van het ontbijt!
26/01/2012, 4:18 pm
Gearchiveerd onder: Acties / Actions, Nieuws / Nouveautés | Tags: ,

 
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.