Studio Caricole


20 jaar recht op wonen !?? Un Fondament fondant…
10/03/2014, 5:14 pm
Gearchiveerd onder: Acties / Actions, Friends, Nieuws / Nouveautés


Lettre Hurlante / Brulbrief – Débat au parlement Bruxellois / Debat in Brussels Parlement
31/01/2014, 5:19 pm
Gearchiveerd onder: Acties / Actions, Atelier Caricole, Nieuws / Nouveautés

Foto’s Debat – Photos des débats

debat_Brulbr_079

Afsluiting van het Brulbrief-project.
3 thema’s werden aan 5 dialoogtafels bediscussieerd:

  • Leegstand
  • 15 % publieke woningen
  • Herhuisvestingstoelage voor daklozen.

Finale du project de la Lettre Hurlante.
3 thèmes sont discutés à 5 différents table de dialogues:

  • Logements Vides
  • 15 % de logements publiques
  • Adil pour les Sans-abris.

Chaque thème est introduit par un clip:

Elk theme werd ingeleid door een clipje:Les Choux de Bruxelles
11/10/2013, 3:23 pm
Gearchiveerd onder: Friends, Nieuws / Nouveautés | Tags: , ,

Les Choux de Bruxelles

Zing Mee – Chantez avec nous!!

Hou je van zingen?

Wens je deel te nemen aan een muzikaal groepsgebeuren?

Misschien is dit iets voor jou!

Koor - Oproep

Aimez-vous chanter?

Voudriez-vous participer à un évènement musicale en groupe ?

Alors prenez acte de cette offre !

Chorale - appelbrulbrief – lettre hurlante

Op minder dan een jaar voor de gewestverkiezingen, vragen enkele basisgroepen aan de Brusselse regering nog een tandje bij te steken en de beloftes van het regeerakkoord te realiseren inzake de bestrijding van leegstand, de huursubsidie voor thuislozen en de creatie van meer publieke en sociale woningen! In januari 2014 volgt een debat, waarbij deze basisgroepen de regering ter verantwoording zullen roepen!
A moins d’une année avant les élections régionaux, nous souhaitons attirer l’attention du gouvernement Bruxellois sur trois thèmes pour lesquels il s’est engagé au début de cette législature: la lutte contre les logements vides, l’élargissement des ADIL et la création de plus de logements publics et à finalité sociale. En janvier 2014 nous organiserons un debat entre des groupes citoyens et le gouvernement pour réaliser un bilan de la politique régional concernant ces trois thèmes!10 jaar Netwerk

 
10 jaar Netwerk tegen armoede

Des Propriétaires de IMMO “RALE” en action!!
De Eigenaars van de IMMO “REEL” in actie!!

Om ons modelhuis te kunnen verhuren, werden we met zijn allen volbloed huiseigenaars. Dankzij onze uitgebreide ervaring, was het niet moeilijk om een doorgedreven selectie van kandidaat huurders op te stellen. We gebruikten een puntensysteem. Zo kreeg iemand met een contract van onbepaalde duur 10 extra punten. Files en opstoppingen in onze living waren het resultaat…

Pour louer notre “maison Témoin”, nous nous sommes tous transformés en propriétaires convaincus! Grace à notre expérience, se n’était pas très difficile pour établir une sélection rigoureuse des candidats locataires. Nous avons développé un système de points. Par exemple un candidat avec contrat de durée indéterminé, recevait tout de suite 10 points en plus. Le va et vient des candidats potentiels résultait dans de vrais bousculades…HOBO-dag
25/06/2013, 11:53 am
Gearchiveerd onder: Atelier Caricole, Friends, Nieuws / Nouveautés | Tags: ,

 
Hobo-dag van 15 juni

Atelier Caricole verzorgde er de Muziek-workshop
Zou dit geen aanzet kunnen zijn voor een toekomstig koor?Woning Marathon Logement 25 mei 2013
14/06/2013, 12:16 pm
Gearchiveerd onder: Acties / Actions, Atelier Caricole, Nieuws / Nouveautés


OCMW film CPAS
04/06/2013, 11:20 am
Gearchiveerd onder: Atelier Caricole, Clip, Nieuws / Nouveautés

Filmpje over ons bezoek aan het OCMW – dienst patrimonium.

Gebruikt tijdens de persconferentie van de BBROW van 4 juni:
Aan wie komen de woningen van het Brusselse OCMW ten goede?

Le Vidéo raconte le récit de notre visite au service “Patrimoine” du CPAS.

Utiliser lors de la conférence de presse du RBDH du 4 juin :
A qui bénéficient les logements du CPAS de la ville de Bruxelles ?

Atelier Caricole trok op 25 april naar het OCMW – dienst patrimonium – van de stad Brussel. Zij beheren meer dan 1800 woningen.
We hadden heel veel vragen, want op de website vonden we maar weinig informatie over wie in aanmerking komt voor een woning. De huurprijzen die we er terugvinden, zijn echter meestal hoog tot heel hoog. Is dat wel normaal? Beschikken ze wel over woningen aangepast aan ons bescheiden inkomen?
Ze passen de “regel” toe, dat de huur niet hoger mag liggen dan 40 % van het inkomen. Wie met een leefloon moet rondkomen, kan hier nooit voor in aanmerking komen.
Er worden vrij veel nieuwe appartementen door hen aangeboden, maar daar zitten bijvoorbeeld geen studio’s aan betaalbare prijzen tussen. Kwestie van prioriteiten? Is het echt de taak van het OCMW om te voorzien in woningen die vooral op maat van de middenklasse worden gecreëerd?

Atelier Caricole a visité le service « patrimoine » du CPAS de la ville de Bruxelles, le 25 avril. Il ne gère pas moins de 1800 logements!
Nous avons l’idée que ces maisons là devraient être à la disposition des personnes en précarité ! Nous partions la tête plein de questions, car leur site web livraient peut d’info, à quel publique ces logements étaient destinés. Les prix qu’on y retrouvait, par contre, étaient bien précis et très élevés. Est-ce normal ? Est-ce que le CPAS a des logements adapté à basse revenue?
Ils appliquent le « règle » que le loyer ne peut pas dépasser les 40 % du revenue. Une personne avec une revenue d’intégration n’appartient certainement pas à leur public cible. Dans leur offre, il y a beaucoup d’appartements neufs ou entièrement rénovés, mais on cherche en vain de simples studios à des prix abordables. Quels sont alors les priorités ?? Est-ce vraiment la tache du CPAS pour procurer des logements qui sont à la hauteur de la classe moyenne ?Woonbarometer

Affiche_WoonbarometerAffiche_Baromètre_Habit

Met Atelier Caricole namen we deel aan de actie van de Brusselse Bond voor Recht op Wonen (BBROW). We hebben er de Brusselse regering opgewacht voor aanvang van de Ministerraad, om de Woonbarometer af te geven. Slechts 14 maatregelen op de 73 zijn al effectief gerealiseerd.
De meeste van de maatregelen waar we veel van mogen verwachten, zitten nog altijd in de fase van project of uitvoering, terwijl de regering nog iets meer dan een jaar heeft om haar engagementen na te komen…

Avec Atelier Caricole, nous avons participé à l’action du Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH). Nous avons accueilli les Ministres du Gouvernement avant leur Conseil hebdomadaire du jeudi 17 janvier, afin de dévoiler les résultats de la dernière évaluation du baromètre du logement.
Seul 14 mesures sur 73 ont effectivement été réalisées à ce jour.
La plupart des mesures très attendues sont encore au stade de projet ou en cours de réalisation, et ce, alors qu’il ne reste qu’un peu plus d’an au Gouvernement régional pour tenir ses engagements…


De Brusselse Bond voor Recht op Wonen (BBRoW) heeft donderdag actie gevoerd… (lees verder)

actie bbrow woonbarometer TVbruss08/01/2013, 1:26 pm
Gearchiveerd onder: Acties / Actions, Friends, Nieuws / Nouveautés | Tags: ,

“Onze vrienden van Leeggoed trokken eind november in 2 leegstaande sociale woningen van de Elsense Haard. Ze hadden een jaar lang eigenaars van leegstaande panden aangeschreven, met vraag naar een conventie, zodat ze hun solidair woonproject konden opstarten. Toen de winter naderde konden ze niet anders dan intrekken in twee leegstaande sociale woningen in Elsene. Ondanks vele pogingen om het gesprek aan te gaan met de Elsense Haard werden ze op 27/12 terug op straat gezet.”

“Les occupants, qui sont soutenus par plusieurs associations, ont emménagé dans les immeubles il y a un mois et demi et ont ensuite pris contact avec la société de logements sociaux et propriétaire des biens, le Foyer Ixellois, pour entamer des négociations. Depuis plus d’un an, des associations collaborent avec 8 habitants au projet “Leeggoed”, qui vise à convaincre les propriétaires d’immeubles inoccupés de conclure un accord pour une occupation temporaire. En échange de cet accord, les associations s’engagent à rendre le bâtiment habitable, en installant par exemple des conduites d’eau.”


De politie van Elsene heeft donderdagvoormiddag de woningen in de Ordestraat 21 – 23, die bezet waren door een tiental krakers, ontruimd. Dat gebeurde op vraag van de eigenaar, de Elsense Haard. De sociale woningen wachten al jaren …(lees verder op Brussel Nieuws)
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.