Brulbrief

Op minder dan een jaar voor de gewestverkiezingen, vragen enkele basisgroepen aan de Brusselse regering nog een tandje bij te steken en de beloftes van het regeerakkoord te realiseren inzake de bestrijding van leegstand, de huursubsidie voor thuislozen en de creatie van meer publieke en sociale woningen! In Januari 2014 volgde een debat, waarbij deze basisgroepen de regering ter verantwoording zullen roepen!

 

 Leegstand

 Herhuisvestingstoelage voor daklozen

Publieke woningen: 15%