Prequel vide videe

Vide Vidée – the Prequel

De cowboys van Atelier Caricole zingen tegen leegstand !

Les Cowboys d’Atelier Caricole Chantent contre les logements vides !

Nog 7 dagen … onze clip komt eraan !!

Encore 7 jours … notre clip arrivera !!

Gemeenteraadsverkiezingen – prioriteiten voor Huisvesting – Thuislozen doen hun zeg

                                     

(Nederlands)

Om de prioriteiten te bepalen die thuislozen naar voor willen schuiven voor de gemeenteraadsverkiezingen deden we op verschillende plaatsen een bevraging met groepsdiscussie: we gingen hiervoor langs in drie onthaalhuizen (Albatros, Talita en Open Deur), bij een dienst begeleid wonen (De Schutting), in een inloopcentrum (Bij ons/Chez Nous) en in ons eigen Atelier Caricole, dat in Hobo doorgaat. In totaal namen 39 mensen deel aan de bevraging.
De meest aangehaalde keuzes zijn:

  1. De gemeente moet meer betaalbare woningen creëren. 
  2. De gemeente moet meer nood- en transitwoningen voorzien.
  3. Faciliteiten voor een waardig leven van straatbewoners. 
  4. Recht op het bezetten van leegstaande gebouwen.

Volledige Tekst

(Français)
Elections communales – les priorités concernant le Logement – Les accents des SDF

Pour déterminer les priorités que les SDF veulent établir à la veille des élections communales, une enquête avec discussion en groupe a été organisée à divers endroits: trois foyers d’accueil (Albatros, Talita et la Porte Ouverte), un service de logement accompagné (De Schutting), un centre de jour (Chez Nous) et notre propre atelier Caricole, qui se déroule à Hobo. 39 personnes y ont participé. Les choix primordiales sont :

  1. La commune doit créer plus de logements abordables. 
  2. la commune doit prévoir plus de logements de transit et d’urgence.
  3. Les facilités permettant la dignité pour les gens qui vivent à la rue. 
  4. Le droit d’occuper des bâtiments abandonnés.

Texte complet

Enkele foto’s hierbij :

Twee maanden vol actie / deux mois plein d’actions

De laatste maanden weinig activiteit op de blog, maar des te meer op het terrein. Hierbij enkele linken naar de acties waar we aan meewerkten.

Ces derniers mois, peu de mouvement sur notre blog, mais d’autant plus sur le terrain. Veuillez suivre les liens si dessous pour découvrir nos activités et actions.

Actieweek voor meer sociale woningen in Brussel/ Semaine d’action pour plus de logements sociaux à Bruxelles.

Op de website van het ministerie van wooncrisis staan verslagen en filmpjes. Ook fragmenten uit het debat met de staatssecretaris voor huisvesting. http://www.wooncrisis.be/nl/content/het-verslag-van-de-actieweek-van-het-ministerie

Découvrez les rapports et les films sur le site du ministère de la crise du logement. Aussi des extraits du débat avec le Secrétaire d’Etat.

Wet huurwaarborg werkt niet! La loi sur les garanties locatives ne fonctionne pas!

Op 26 mei stelden we aan de pers de resultaten voor van een bevraging bij de terreinorganisaties in verband met hun ervaringen met de huurwaarborg. Het uitgebreide persdossier vind je op de website van de huurdersbonden.

http://www.vob-vzw.be/HB/Nieuws/DocumentenPersconferentie/tabid/516/Default.aspx

Je vind er ook een film die we maakten om te testen hoe de banken reageren als hun cliënt een renteloze lening vraagt voor de huurwaarborg, zoals voorzien door de wet van mei 2007!

http://www.vob-vzw.be/HB/Nieuws/GetuigenissenPersconferentie/tabid/515/Default.aspx

Le 26 mai, nous avons présenté les résultats d’une petite enquête sur les expériences des organisations du terrain concernant la garantie locative. Le dossier de presse est disponible sur le site des huurdersbonden. Les textes existent aussi en Français. Si vous êtes intéressés, envoyez nous un message!

http://www.vob-vzw.be/HB/Nieuws/DocumentenPersconferentie/tabid/516/Default.aspx

Vous y trouverez également un film qui montre comment les banques réagissent sur une demande d’empreunter la garantie locative sans intérêts, comme prévu par la loi de mai 2007. (des tests en Néerlandais et en Français, selon la langue de la personne).

http://www.vob-vzw.be/HB/Nieuws/GetuigenissenPersconferentie/tabid/515/Default.aspx

Hieronder een verzameling van persreacties / ci-dessous un apperçu des réactions presse

Radiouitzending Radio 1 – Peeters en Pichal, met Filip Tollenaere: http://internetradio.vrt.be/radiospeler/v2_prod/wmp.html?qsbrand=11&qsODfile=/media/audio/r1pepihuur260511

La Libre: http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/663392/pour-la-garantie-locative-c-est-la-galere.html

RTBF, journal télévisé: http://www.rtbf.be/video/v_la-loi-sur-la-garantie-locative-sera-t-elle-modifiee?id=1037883&category=info

De Standaard: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=TH3ANBRO&sectionid=1f2838d4-99ea-49f0-9102-138784c7ea7c

7sur7.be: http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1270300/2011/05/26/La-loi-sur-la-garantie-locative-ne-fonctionne-pas.dhtml

Trends.be: http://trends.rnews.be/fr/economie/actualite/immo/pourquoi-la-loi-sur-les-garanties-locatives-est-un-echec/article-1195020848453.htm#

http://trends.rnews.be/nl/economie/nieuws/immo/huurwaarborgregeling-werkt-niet/article-1195021043712.htm

En ook de politiek heeft gereageerd. Naar aanleiding van onze persconferentie heeft een kamerlid aan de minister van justitie gevraagd om de interministeriële werkgroep rond dit onderwerp opnieuw bijeen te roepen. De minister heeft beloofd dat ook effectief te doen. Wordt vervolgd!

Interministeriële werkgroep wordt terug opgestart!http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic277.pdf lees pg 18 tot 20vraag van NV-A aan De Clerck

Et il y a eu aussi une réaction politique. Suite à notre conférence de presse, un représentant de la Chambre a demandé au Ministre de la justice de réunir le groupe de travail interministeriel. Le ministre a promis de le faire. A suivre! http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic277.pdf; lisez pages 18-20

Actie voor een duurzaam opvang -en huisvestingsbeleid

op 31/3 en 1/4 voerden verschillende individuen en organisaties actie voor een duurzaam en sociaal opvang -en huisvestingsbeleid!
hier vindt u wat in de pers verscheen:

Déjeuner avec des membres du Parlement Bruxellois.

https://picasaweb.google.com/lacasaenlabicicleta/2011CommissieHuisvesting?authkey=Gv1sRgCJ2D1q_xparCUQ&feat=directlink

Différentes organisations comme Alarm, Ara, la Clé,  Boutique de Quartier, samenlevingsopbouw Brussel, le RBDH ont organisé un déjeuner le mercredi 16 février pour des habitants ainsi que pour les membres de la commission logement du Parlement Bruxellois. Ce genre de déjeuner est organisé 1 fois par an.

Le but du déjeuner était de faire agir les membres de la commission au sujet de la situation du logement des personnes ayant le besoin. D’autre part nous voulons montrer notre façon de travailler et ce pour quoi nous nous battons.

 

A l’aide d’un petit déjeuner très agréable des personnes ont eu l’occasion de se présenter et de discuter avec ces membres. D’autres groupes comme Alarm ont même fait un témoignage sur leurs façons de vivre et leurs situations.

 

Nous sommes impatients de voir s’ il y aura suite à notre faveur.

Soumaya El Ouakili

Armwoede – pauvérité – powerty

van 15/12/2010 tot 16/01/2011 staat alles in de KVS in het teken van armoede!

Met ondersteuning van Samenlevingsopbouw Brussel werd een zeer interessant en divers programma opgesteld. je vindt het via: www.armwoede.be

Studio Caricole werkte mee aan het toonhuis van ARA dat opgesteld staat in de bar. Ga zeker een kijkje nemen!

Daarnaast zullen 2 mensen die mee de commissie huisvesting opvolgen een inleiding geven op 2 tête-à-tête gesprekken. Hamou vertelt over huisvesting in de 123 op dinsdag 21/12 en Amadou stelt het project commissie huisvesting voor op maandag 10/01.

en natuurlijk, niet te missen is de voorstellingsavond van ons 100ste tijdschrift op woensdag 22/12.

De commissie huisvesting – ’t was gezellig!

op dinsdag 7 december 2010 vielen we onverwachts de commissie huisvesting binnen! Deze keer waren we een delegatie van 15 personen van ARA, La Clé en Alarm. de buurtwinkel en les équipes populaires konden er deze keer jammer genoeg niet bij zijn.

Dit was de agenda:

voor ons was de vraag over het Brussels armoederapport zeer interessant, maar deze werd om onduidelijke reden geannuleerd. we hadden graag hierover de reactie van de minister gehoord.

Ook het thema groepswonen is boeiend en nuttig in Brussel. We waren blij dat er zeer genuanceerd over het thema gepraat werd en dat er verschillende woonprojecten aan bod kwamen.

Hierna hebben we zelf apart een nabespreking gehouden over de thema’s.

We willen graag meer weten over de adviesraad huisvesting en volgende keer bespreken we dit verder.

Wat ons het meest opviel deze keer was dat er meer dan anders door elkaar werd gepraat en dat de commissie moest stilgelegd worden omdat er mensen te laat waren. ook vinden we het raar dat vragen worden geannulleerd.

WORDT VERVOLGD!!

hier vind je het voorlopig verslag van deze commissie:

Klik om toegang te krijgen tot images.pdf