Clip Vide Videe

Vide  Videe

Atelier Caricole is een groep mensen die zich willen inzetten voor het recht op een degelijke en betaalbare woning. Deze mensen hebben één ding gemeenschappelijk: op een zeker ogenblik van hun leven zijn ze dakloos geweest. Gechoqueerd door het feit dat zij zelf ontzettend moeilijk aan een woning geraken en ondertussen zien dat gebouwen jarenlang leeg kunnen blijven staan, hebben ze een lied gemaakt met de titel: vide videe.
Hun lied wil op een ludieke manier stem geven aan bepaalde frustraties in verband met de huisvestingsmarkt en de aandacht trekken van politici en het grote publiek op deze onrechtvaardige contradictie.

Atelier Caricole est un groupe de personnes qui luttent pour le droit à un logement décent et abordable. Ils ont une chose en commun: à un certain moment de leur vie ils ont été sans-abri. Choqués par l’idée qu’ils ont (eu) beaucoup de difficultés à trouver un logement et que d’innombrables logements et bâtiments restent vides pendant des années, ils ont composé une chanson qui s’est intitulé: vide videe.
Leur chanson est une manière ludique d’exprimer leurs frustrations par rapport au logement et d’ attirer l’attention des responsables politiques et du grand public sur cette contradiction injuste!

Prequel vide videe

Vide Vidée – the Prequel

De cowboys van Atelier Caricole zingen tegen leegstand !

Les Cowboys d’Atelier Caricole Chantent contre les logements vides !

Nog 7 dagen … onze clip komt eraan !!

Encore 7 jours … notre clip arrivera !!

Wij willen woonst! – Formation chez Hobo

La semaine passée à Hobo il y eu une nouvelle formation “nous voulons un logement’’qui a été clôturé . C’était un groupe très enthousiaste et il y avait de nombreuses expériences. Quelques commentaires de participants:

C. : J’ai beaucoup appris. C’était intéressant de voir d’autres personne dans la même situation.

N. : Nous voyons que les gens ayant un revenu du CPAS ont difficile d’obtenir un logement. Ils sont refusés avant même que le propriétaire leur donne une chance juste parce qu’on fait parti du CPAS … La loi devrait protéger ces gens, ils en ont déjà assez expérimenté.

A. : J’ai beaucoup appris. Je me sens maintenant plus à l’aise pour commencer la recherche d’un logement.

C. : Il est également important de considérer les choses sous un autre angle. Le propriétaire veut savoir que son loyer sera payé et que la maison reste en bon état. Le but est de le convaincre!

J. : Merci pour la bonne formation et la farde claire.  C’est compréhensible pour tout le monde. Cela nous aidera dans nos récherches!

w. : La connexion avec la réalité est très importante. Ce n’est certainement pas un enseignement théorique, nous nous sentons compris.

———-

Vorige week werd bij Hobo een nieuwe vormingsreeks “wij willen woonst” afgerond. Het was een enthousiaste groep en er werden heel veel ervaringen uitgewisseld. Enkele reacties van de deelnemers:

C.: Ik heb veel geleerd. Het is interessant om te zien dat ook andere mensen in dezelfde situatie zitten.

N.: We zien dat mensen met een inkomen van het OCMW moeilijk aan een woning geraken. Zij worden geweigerd nog voordat de eigenaar hen een kans geeft, alleen maar omdat ze op het OCMW staan… De wet zou die mensen moeten beschermen: ze hebben meestal al genoeg meegemaakt!

A.: Ik heb veel geleerd. Ik voel me nu meer op mijn gemak om te beginnen zoeken naar een woning.

C.: Het is ook belangrijk de andere kant te zien. De eigenaar wil weten dat zijn huur zal betaald worden en dat de woning in orde blijft. Het komt erop aan hem daarvan te kunnen overtuigen!

J.: Bedankt voor de goeie farde en de duidelijke vorming. Het is verstaanbaar voor iedereen. Daar kunnen we zeker mee verder!

W.: Ook de link met de realiteit is heel belangrijk. Het is zeker geen theoretische vorming, we voelen ons begrepen.

ça décourage quand-même!

“Ca décourage quand-même”, zegt M.A. na afloop van de groepspermanentie vandaag. Er stonden 4 studio’s/gemeubelde kamers onder de 400 euro in de Vlan +.

Een daarvan vraagt welk inkomen ze heeft. Hij wil zeker geen mensen van het OCMW: veel te veel problemen, zowel met de mensen zelf als met het OCMW.

De tweede vraagt behalve 400 euro voor de huur ook nog eens 75 euro voor onkosten. Daar is de elektriciteit nog niet bij inbegrepen. Wordt dus een beetje duur met een inkomen van 740 euro…

De derde verhuurt een loft van 80 m² met tuin voor 390 euro. Als je daarnaar belt, komt er iemand aan de lijn die geen inlichtingen kan geven, hij kent ook de huurprijs niet. Het lijkt voor ons nochtans op een drukfout… De enige manier om erachter te komen, is vanavond naar de afspraak te gaan…

De vierde tenslotte zegt dat hij al 50 afspraken heeft voor de woning. Of we maandag willen terugbellen om te zien of het al verhuurd is… Ca décourage quand-même!