Gebruikersevaluatie Winteropvang

In samenspraak met BPA, de verenigingen Pigment en Chez Nous en ARA, de organisaties Doucheflux, Diogenes en Pierre d’Angle, werd een gebruikersevaluatie georganiseerd op het einde van de winteropvang 2014 – 2015.

Hierbij brachten we dak- en thuislozen in contact met de diverse organisaties die betrokken zijn bij de organisatie van de winteropvang, zowel dag- als nachtopvang. Er waren zowel individuele contacten mogelijk, als groepsgesprekken.

Affiche gebruikersevaluatie NL FR