Regie Foncière

Opeenvolgende regeringen erkennen dat er veel nood is aan sociale woningen in Brussel. Ondanks grote budgetten neemt het aantal nieuwe sociale woningen nochtans heel traag toe en de wachtlijst blijft maar groeien. Onder minister Doulkeridis lezen we in de regeringsverklaring dat er op het grondgebied van elke Brusselse Gemeente 15 % publieke woningen van het sociale type zouden moeten zijn. Dit kunnen we alleen maar toejuichen. Groot is echter onze verbazing als alle publieke woningen plots in de categorie “van het sociale type” vallen, ook al worden ze verhuurd aan prijzen die vergelijkbaar zijn met die op de private huurmarkt.

Met atelier caricole onderzoeken we hoe betaalbaar de woningen zijn van één van de grootste eigenaars van het Brussels Gewest: de regie der gebouwen van de stad Brussel. We maken hierover een filmpje.