Sociale woningen

WEER EEN EN ANDER BIJGELEERD DEZE WEEK:

Mensen die nog geen definitieve verblijfspapieren hebben, kunnen zich inschrijven op de “bislijst” van de sociale woningen. Door deze bislijst kunnen ze al beginnen met het sparen van “ancienniteit” en dus sneller aan een woning geraken op het moment dat ze definitieve papieren hebben. In tegenstelling tot mensen die wel definitieve verblijfspapieren hebben, moeten zij zich bij elke maatschappij afzonderlijk gaan inschrijven (er zijn er 34 of 35 in het Brussels Hoofdstedelijk gewest). Bovendien moeten ze hun kandidatuur spontaan vernieuwen, minstens om de twee jaar… Mensen die op de gewone wachtlijsten staan krijgen wel een oproepingsbrief voor bevestiging van hun kandidatuur.

Een tweede geval van “tisschandalig.be”: iemand toonde mij deze week een brief van het sociaal verhuurkantoor van Jette waarin stond dat ze ingeschreven was, maar dat ze pas in aanmerking zou komen voor een woning als haar inkomen voldoende hoog zou zijn… Voor een studio bij dit verhuurkantoor moet je inkomen minstens 908 euro per maand zijn…

.