Vraag in commissie

Enkele Brusselse verenigingen (Alarm, Ara, de Buurtwinkel, LaClé) volgen met de ondersteuning van Samenlevingsopbouw Brussel en de BBRoW sedert meer dan een jaar de Commissie Huisvesting op van het Brussels Parlement. Met een kleine groep afgevaardigden besloten we ook zelf vragen op de agenda te krijgen en dat is gelukt ! De thema’s waarover we vragen willen formuleren worden wel in grote groep besproken in de verschillende verenigingen – de kleine groep afgevaardigden “finetunen” deze vraag dan.
Op 15 maart werd onze eerste vraag gesteld door Bianca Debaets. We vroegen naar cijfers, controle en eventueel mogelijkheden m.b.t. de quota voor de bouw van sociale woningen voor grote gezinnen. Via deze link vind je het verslag van de commissie en het antwoord van de staatssecretaris: http://www.weblex.irisnet.be/Data/Crb/Biq/2010-11/00057/images.pdf
We waren matig tot zeer tevreden met het concrete en onderbouwde antwoord. Maar deze zin viel binnen als een baksteen: “In 2009 werden er voor het laatst volledige statistieken opgemaakt. Die kunnen ons helpen om het probleem correct in te schatten. Op 31 december 2009 wachtten er 36.867 gezinnen op een sociale woning en woonden er 35.079 gezinnen in een sociale woning. In 2009 kregen slechts 1523 gezinnen toegang tot de sociale huisvesting. Er is dus sprake van algemene schaarste.” Verdere druk zal dus nodig blijven !