De bank bij De Schutting

Ook voor de Schutting werd een heel nieuw verhaal geschreven. Een deel van de bewoners wilde de confrontatie met de camera wel aangaan, en via een uitgekiende bevraging, meestal met begeleider, soms met samenwonende bewoners, probeerden we een beeld te krijgen van wat zij verstaan onder een “eigen plek, eigen thuis” en wat de impact en het belang is van deze woonbegeleiding voor staat.